Så er det blevet tid til et tilbageblik på 2016.

2016 blev året hvor vi med succes fik liv i ungdomsafdelingen. Med Anette ved roret er antallet af spillere steget stødt og p.t. er der ca. 45 ungdomsspillere. Ungdommen har træningstid fra 15.30 til 19.00 og for at alle spillere bliver tilgodeset er de delt op i 3 hold. Vores ungdomstræner får hjælp af 7 hjælpetrænere.

Desværre startede vi sæsonen 2016/17 med tilbagegang i både udlejning af baner og antallet af senior/veteranspillere. Nu et samlet medlemsantal på godt 40 spillere. Derfor har vi afgivet en haltime om mandagen. Der er stadig et par ledige baner om tirsdagen, hvor timeudlejning også fortsat er en mulighed, men kun er yderst begrænset benyttet.

Grundet bestyrelsesmedlemmernes skrantende helbred og meget få hænder sagde vi nej til at hjælpe ved Røverfesten. De indtægter vi tidligere har haft fra Røverfesten har primært været brugt til f.eks. at holde ungdomsspillernes kontingent/egenbetaling ved arrangementer på et acceptabelt niveau.

Økonomisk ser det godt ud. Vores økonomi har gennem flere år ligget stabilt. I år er vi kommet ud med et pænt overskud, primært på grund af kontingentindbetalinger fra ungdomsspillerne og udbetaling af OK-støtte fra 2014,2015 og 2016., Vi har i bestyrelsen valgt at bruge noget af kapitalen til at afholde ”sjov med badminton”, ”natminton” og juleafslutning for ungdomsspillerne.

Som de tidligere år deltager veteranerne med et turneringshold i B-rækken.

Som tidligere støtter vi op omkring ”sjov fredag”. En meget populær event for 4. – 8. årgang.

De store ønsker i sidste års formandsberetning var atter at kunne tilbyde ungdomstræning og få et par nye medlemmer i bestyrelsen, både til at løfte eksisterende opgaver og ikke mindst komme med nye idéer, så vi også i fremtiden kan bevare vores badmintonafdeling.

Det lykkedes at få pustet liv i ungdomsafdelingen, så det store ønske i år er, at der her i aften sidder nogle af jer som har lyst til at gøre en forskel og dermed forhindrer at afdelingen lukker. Vi er 3 bestyrelsesmedlemmer som i år vælger at gå og med et bestyrelsesmedlem tilbage og en meget engageret ungdomstræner (i én og samme person) er der brug for jeres hjælp.

Til slut vil jeg sige tak til bestyrelsen for sidste års samarbejde – ikke mindst tak til Jannie og Ulf, som har valgt at trække sig til denne generalforsamling. I har begge ydet et stort stykke arbejde gennem årene og begge på flere forskellige poster – alt afhængig af hvor behovet var størst.

 

 

Annemarie Møller

Formand

2/3-2017