Så er det blevet tid til et tilbageblik på 2014.

2014 har generelt været et år med store udfordringer både vedrørende det dalende medlemsantal, omrokering/mindre haltimer og ikke mindst langvarig sygdom på flere bestyrelsesposter.

Vedrørende ungdomsspillere har der været yderligere tilbagegang. Aktuelt er der kun 11 spillere.  Alexander gør fortsat et godt stykke arbejde, men vi tror at tilbagegangen skyldes at træningen ligger på fredage. I efteråret diskuterede vi om ungdomsafdelingen skulle lukke, da det ikke er økonomisk rentabelt. Beslutningen blev dog, at vi kører sæsonen 2014/2015 færdig. Vores nuværende træner skal, som led i sin uddannelse, til udlandet fra næste sæsonstart, så udfordringerne er store. Vi har altid i bestyrelsen vægtet højt, at kunne tilbyde vores ungdomsspillere en god og kompetent træner, men med 11 betalende spillere hænger konceptet ikke sammen. Der har i år ikke været tilmeldt ungdomshold til turnering, da vi allerede i 2013/2014 havde problemer med at stille hold.

I foregående sæson startede vi  med timeudlejning. Dette blev positivt modtaget. Udlejningen har i efteråret desværre været = 0. Én af årsagerne til dette kunne skyldes ændringer af vores haltider. VGIF-håndbold har i indeværende sæson lånt hal 2 tirsdage mellem 18 og 19 til træning af et stort hold 10-årige drenge.

Et nyt tiltag fra efteråret er opstart af seniorspillere, som har været et frisk pust og er årsagen til, at medlemsantallet er status quo – omkring 60 spillere.

På grund af langvarig sygdom i bestyrelsen kæmper vi for bare at klare ”de daglige opgaver”. Der findes desværre ikke overskud til at forsøge at motivere/engagere eller arrangere for at øge medlemsantallet. Vores store ønske er derfor yderligere et par medlemmer i bestyrelsen, både til at løfte eksisterende opgaver og ikke mindst komme med nye idéer, så vi også i fremtiden kan bevare vores badmintonafdeling og ikke mindst med en tilhørende ungdomsafdeling.

Som i foregående sæsoner serverede vi æbleskiver/kaffe/saft i forlængelse af sidste træning før jul. I år med deltagelse af ca. 20 forældre og spillere.

Vi har i bestyrelsen intentioner om at gøre det attraktivt/interessant for børnene at dyrke badminton, men kræfterne og det eksisterende antal spillere gør, at det vil være en ren underskudsforretning. Som de tidligere år har vi deltaget i samarbejdet omkring afholdelse af ”sjov fredag”. Disse events er meget populære og vores håb er selvfølgelig at tiltrække yderligere ungdomsspillere.

Vi har gennem de sidste år haft en god og stabil økonomi, men da det kun er bestyrelsen som forsøger at gøre en forskel er det rigtigt svært. Vi vil gerne gøre et stykke arbejde for at tjene lidt penge, og hjælper derfor til ved Røverfesten. Røverfesten gav desværre heller ikke overskud i år og dermed heller ingen økonomisk gevinst.

Efter ønske fra turneringsspillerne om ens kamptøj har vi i efteråret tilbudt senior- og veteranspillere køb af bluse og shorts til en favorabel pris mod at spillerne reklamerer for Vissenbjerg Badminton og Markussen Sport.

Samlet set er økonomien god. Vi er kommet gennem året med skindet på næsen. Dette ikke mindst fordi vi har fået et flot tilskud fra Støtteforeningen til bolde i forbindelse med afvikling af turneringskampene.

Afslutningsvis vil jeg takke for samarbejdet og håbe, at vi alle bliver friske til at fortsætte bestyrelsesarbejdet og meget gerne med nye kræfter så der også i fremtiden eksisterer en badmintonafdeling.

På bestyrelsens vegne 

Annemarie Møller

Vissenbjerg Badminton