Så er det blevet tid til et tilbageblik på 2015.

2015 har været et år, hvor vi i bestyrelsen måtte sande, at det ikke lykkedes os at finde ungdomstræner til sæsonen 2015/16 og derfor måtte vi lukke ungdoms-afdelingen.  Ligeledes et år, hvor det meste af bestyrelsen har været plaget af sygdom. Vores formand Vivi Bjørnmose fik efter længere tids sygdom fred den 11. april.  Vivi var en fantastisk person med en kæmpe viden og engagement, og som trods sine helbredsmæssige problemer altid havde et smil på læben og hjertet på rette sted. Vores gode samarbejde og ikke mindst hendes selskab er savnet. Æret være Vivi’s minde.

Sæsonstarten gik lidt sløvt med færre baneudlejninger og færre veteran- og seniorspillere. I løbet af efteråret har yderligere tilgang dog gjort, at medlemsantallet ved årsskiftet er lig 2014. Der er stadig et par ledige baner, hvor timeudlejning også fortsat er en mulighed, men er ikke i det forgangne år blevet udnyttet.

Grundet bestyrelsesmedlemmernes skrantende helbred og derfor meget få hænder besluttede vi at sige nej til at hjælpe ved Røverfesten. Også set i lyset af, at vi på daværende tidspunkt vidste, at vi ikke startede ungdomstræning i august. De indtægter vi tidligere har haft fra Røverfesten har primært været brugt til f.eks. at holde ungdomsspillernes kontingent på et acceptabelt niveau.

Økonomisk ser det ganske fornuftigt ud. Vores økonomi har gennem de sidste år ligget nogenlunde stabilt. Vi bliver nu kun afregnet for de haltimer vi reelt bruger. Den billigere halleje og manglende aflønning til ungdomstræner gør, at indtægter og udgifter går nogenlunde lige op.

Veteranerne har også i sidste sæson haft et turneringshold med i B-rækken.

Fremtiden så i efteråret pludseligt lysere ud, da Anette meldte sig på banen som ungdomstræner. Dette gjorde, at vi pr. 1/1 atter startede ungdomstræning om tirsdagen fra 18-19 for spillere fra 4.-8. klasse. Ved sidste timefordeling blev vi indstillet til, i den kommende sæson, at have haltid allerede fra kl. 16 om tirsdagen og uforandret mandag aften. Det er selvfølgelig et must, at vi ved sæsonafslutningen her i april får tilsagn fra vores ungdomsspillere om at de er interesserede i at fortsætte efter sommerferien.

Som tidligere forsøger vi fortsat at støtte op omkring ”sjov fredag”. En meget populær event for 4. – 8. årgang.

De store ønsker i sidste års formandsrapport var atter at få muligheden for at kunne tilbyde ungdomstræning og få et par nye medlemmer i bestyrelsen, både til at løfte eksisterende opgaver og ikke mindst komme med nye idéer, så vi også i fremtiden kan bevare vores badmintonafdeling. Ungdomstræningen har allerede løst sig, og med hensyn til nye medlemmer i bestyrelsen håber jeg, at der sidder nogle her i aften som vil være med til at gøre en forskel.

Til slut vil jeg takke bestyrelsen for sidste års samarbejde – og ikke mindst tak til Hans, som har valgt at trække sig til denne generalforsamling. Tak for dit selskab og mangeårige arbejde på forskellige poster i bestyrelsen, men også som vores ”praktiske gris” med fremstilling af bl.a. badmintonvognen og senest ”netkroge”. 

På bestyrelsens vegne

Annemarie Møller

Formand